Najnowsze informacje

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat wdrożeń systemów oferowanych przez naszą firmę, a także o planowanych spotkaniach oraz prezentacjach najnowszych rozwiązań.

System Buster w polskim szpitalu!

- 23.12.2014 -

System Buster to unikalne i kompletne rozwiązanie automatyzującym i optymalizującym gospodarkę lekiem w szpitalu. Zapewnia skuteczne zarządzanie lekami, bezpieczną realizacją zleceń i podawaniem leków, przynosząc istotne korzyści w zakresie kosztów, organizacji i zarządzania ryzykiem.

W lipcu 2014 roku firma Saluris podpisała z pierwszym klientem w Polsce umowę na pilotażowe wdrożenie. Następnie firma Saluris wraz z włoską firmą SPID będąca częścią międzynarodowej grupy GPI z branży informatyki medycznej dostarczyła oprogramowanie w języku polskim oraz pierwsze urządzenia systemu Buster.

Pilotażowe wdrożenie to również wykonanie integracji z istniejącym u Klienta systemem Ruchu Chorych oraz Apteki Centralnej.

zdjęcie nr1 zdjęcie nr2 zdjęcie nr3