Kompleksowe zarządzanie lekiem

Pierwsze w Polsce kompletne rozwiązanie w zakresie logistyki i zarządzania lekiem dla szpitali skoncentrowane na optymalizacji zapasów i kontroli podań leków.

System Buster

Pierwsze w Polsce rozwiązanie do kompleksowego zarządzania gospodarką lekiem oraz logistyką leków w szpitalu. Optymalizuje cały łańcuch dostaw leków w szpitalu, zarządza lekiem od dostawy po zlecenie i podanie.
Kompletny system składa się ze zautomatyzowanego magazynu apteki szpitalnej, zrobotyzowanych dystrybutorów leków, specjalistycznego oprogramowania, mobilnych stanowisk pracy dla pielęgniarek.
Umożliwia kompleksową obsługę leków w każdej postaci
- leki w postaci stałej doustnej, a także syropy, fiolki, plastry, itd.

System Buster wdrażany jest w wielu krajach na świecie. W samych tylko Włoszech dziennie obsługuje terapię dla ponad 20.000 pacjentów w placówkach o różnej wielkości. Oferowane rozwiązanie wykorzystywane jest również w Polsce w Grupie Zdrowie, placówka 500 łóżek.

Schemat działania systemu Buster

Korzyści i oszczędności - Zapraszamy do bezpłatnego audytu dla Państwa placówki

Wg raportu NIK w 2013 roku 57,5% szpitali w Polsce nie posiadało rozwiązań wspierających proces ordynacji leków, a tym bardziej kompletnych rozwiązań gospodarki lekiem.
Kompleksowe rozwiązania zarządzania lekiem to w Polsce nadal innowacje. Dotychczas występujące moduły i produkty obsługiwały część dziedziny gospodarki lekiem.
Proponujemy więc Państwu audyt, który pomoże kompleksowo spojrzeć na zagadnienie gospodarki lekiem i poznać możliwe oszczędności ze stosowania kompleksowych rozwiązań dopasowanych do Państwa placówki.

Poprawienie płynności finansowej placówki

Możliwe dzięki obniżeniu zapasów, odpowiedniemu zaprojektowaniu procesów logistycznych, a nawet modelu współpracy z dostawcami leków. Przykładowo zredukowanie ilości dostaw do oddziałów o 60% i zmniejszenie o ponad 30% dostaw do apteki szpitalnej.

Optymalizacja kosztów pracy

Możliwe na przykład dzięki skróceniu np. o 75% czasu, jaki personel pracujący zgodnie z procedurami poświęca na czynności związane z logistyką, czy też ogólną poprawę produktywności.

Ograniczanie kosztów zużycia leków

Szacowane w zależności od placówki obniżenie zużycia leków między 9 a 18%, np. przez zarządzane metodą First Expired First Out (lek pierwszy tracący ważność, zostanie pierwszy zużyty)

Monitorowanie całego procesu logistycznego

Umożliwia to między innymi zintegrowana kontrola zapasów we wszystkich magazynach oraz identyfikowalność produktu i monitorowanie jego przemieszczania między jednostkami organizacyjnymi szpitala.

Zarządzanie ryzykiem klinicznym

Możliwe między innymi znaczącego ograniczenia występowania błędów w fazie zlecania leku (wg posiadanych opracowań 39% całkowitej liczby błędów w trakcie leczenia), sprawdzania interakcji, czy też radykalnej redukcji błędów w fazach dystrybucjii podawania leków (wg posiadanych opracowań 50% całkowitej liczby błędów w leczeniu farmaceutykami).

Poprawa bezpieczeństwa i jakości

Wprowadzenie kompleksowych rozwiązań gospodarki lekiem jest dostrzegalne przez pacjentów i personel, a ponadto wspomaga dostosowanie procedur do międzynarodowychw standardów w zakresie akredytacji zakładów ochrony zdrowia (np. MMU Joint Comission International).

Elementy systemu

Poniżej znajdą Państow informacje na temat elementów wchodzących w skład systemu Buster.

Busterpick

Busterpick

Jest to zaawansowany technologicznie system, który łączy w sobie funkcjonalność logistyki w oprogramowaniu Busterweb Logistic oraz zautomatyzowanego magazynu apteki szpitalnej, który jest modułowy, efektywny kosztowo, niezwykle precyzyjny i szybki.

Busterspid

Busterspid

Zrobotyzowane szafy przeznaczone do zarządzania lekami na oddziałach. Ewidencjonują każde opakowanie i mogą zarządzać wszystkimi rodzajami opakowań różnych leków (tabletki, syropy, fiolki itd.) zapewniając bezpieczny, kontrolowany dostęp do leków, automatycznie zarządzając stanami magazynowymi i wydaniami tylko niezbędnej ilości opakowań do wózków.

Nursy Rolly

Nursy Rolly

Mobilne stanowisko pracy pielęgniarki, które ułatwia dostarczenie leku do pacjenta. Posiada własne stany magazynowe, komputer z akumulatorem 8h, łączność WiFi, certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej oraz blat wykonany z najwyższej jakości materiału Corian®, który zapewnia łatwe czyszczenie i bezpieczeństwo w środowisku szpitalnym.

Oprogramowanie Busterweb

Oprogramowanie Busterweb

Obsługuje kompleksowo procesy zarządzania lekiem z wykorzystaniem BUSTERPICK, BUSTERSPID, NURSY ROLLY i jest gotowy do integracji z systemami szpitalnymi (HL7 lub WebServices) jako kompletny system dziedzinowy. Może działać jako niezależne rozwiązanie, gdy po stronie systemu szpitalnego integracja jest niemożliwa. Tworzy automatycznie i udostępnia do systemu szpitalnego wymaganą dokumentację terapii lekowej. Zarządza zleconymi lekami, optymalizacją stanów magazynowych, podawaniem leków, redukując również ryzyko kliniczne.

Informacje dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi.

pdf
System Buster
Prezentacja
pdf
System Buster
Informacje
pdf
System Buster
Ulotka
info
Zapytania ?
Prosimy o kontakt